Motto

Pomoz kamarádovi v neštěstí.

Nechtěj být lepší na úkor druhého.

Nekecej a makej.

Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém.

Není to moc.

Ale tyhle zákony jsou neúprosné.

A určují charakter lidí.

A také vztahy mezi lidmi.

VASILIJ MARKOVIČ ŠUKŠIN

Foto z poslední akce

Poslední akce

2. ČERNVIR - 20. - 22. 9. 19910

Česko - moravská vrchovina - Lipáková chalupa

Stretávame sa na druhej akcii, vznikajúcej špeciálnej jednotky. V Lipákovom hrádočku je miesta pre všetkých. Spoločne absolvujeme zábavu v miestnom kultúrnom stredisku, ktoré praskalo vo švíkoch.

Ráno sa pod vedením Jardy vyberáme cez hory a lesy ku hradu Pernštejn, cesta späť je ale zložitejšia, nakoľko sám veľký vodca si pomýlil cestu späť a vraciame sa znovu do hospody, kde sme už raz boli. Cestou sa zastavujeme v "Galerii z ruky", kde sú vystavené originály sochára - je tam i jeho ateliér.

Taras spí v obývačke Lipáka v štýlovej posteli, obkolesený dámami mien : Janka, Danka, Beáta - ten sa má. Iní spia na posteľných matracoch a karimatkách. Pepa-prezident si líha na matrace, ktoré sú uložené na sebe asi vo výške jeden meter, ale ako si spolunocľažníci berú odspodu matrace spod neho, postupne klesá až na podlahu.

Domácim pánom sme upozornení na životunebezpečný, zhnitý balkón na poschodí. Všetci to rešpektujeme, obišlo sa to našťastie bez úrazu. Miestnou špecialitou je oslava vinobrania v krajine bez viníc, hlavné, že máme čo piť.

V nedeľu sa po skupinkách vytrácame domov.

© 2010 Volfweb