Motto

Pomoz kamarádovi v neštěstí.

Nechtěj být lepší na úkor druhého.

Nekecej a makej.

Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém.

Není to moc.

Ale tyhle zákony jsou neúprosné.

A určují charakter lidí.

A také vztahy mezi lidmi.

VASILIJ MARKOVIČ ŠUKŠIN

Foto z poslední akce

Poslední akce

VYSOKÉ TATRY - 5.- 8.9.1996

Vysokohorská príprava - zdolanie Gerlachu

Heslo :

Zvolanie : Gerlach

Ohlas :Bude dobyt

Bývame v zrubovej základni v Tatranských Matliaroch, stravujeme sa v neďalekej zotavovni Vojenských stavieb.

Nakoľko nie je možné naraz celou jednotkou zdolať Gerlach, vyčlenených je šesť reprezentantov, ktorí vzhľadom na zlé poveternostné podmienky končia turistický výstup na Sliezskom dome. Tesne pod Sliezskym domom sa postará o nepríjemný zážitok nemecký turista, ktorý zomiera na mieste na následky srdcového infarktu. Fonos sa vedľa neho v ležiacej polohe v snehu fotí.

Ostatná časť jednotky absolvuje turistickú vychádzku zo základne v T. Matliaroch na Chatu pri Zelenom plese (predtým Brnčalova chata). Bohužiaľ sa na tejto akcii vyskytujú medzi niektorými členmi jednotky osobné spory.

V piatok večer sa všetci schádzame vo vinárni v Tatranskej Lomnici, po záverečnej sa presúvame do spoločenskej miestnosti v zrubovej základni.

Sobota je individuálna, niektorí robia výstup, niektorí prechádzku po Tatranskej Lomnici, nedeľa odchod domov.

© 2010 Volfweb