Motto

Pomoz kamarádovi v neštěstí.

Nechtěj být lepší na úkor druhého.

Nekecej a makej.

Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém.

Není to moc.

Ale tyhle zákony jsou neúprosné.

A určují charakter lidí.

A také vztahy mezi lidmi.

VASILIJ MARKOVIČ ŠUKŠIN

Foto z poslední akce

Poslední akce

TAJOV - 29.1.-2.2.1998

Zimné výcvikové sústredenie

Heslo :

Zvolanie : Padá ?

Ohlas :Hej, pozri, koľko najebalo.

Chata IVKA v Tajove pri Banskej Bystrici nás všetkých pekne prichýlila. Stretnutie začína v reštaurácii pod chatou. Schádzame sa ako šváby na pivo. Šéf švábov - Mireček-Tiroláček prichádza v tiroláckom oblečení, ktoré si zaobstaráva v Prahe za týmto účelom, aspoň je sranda. Ďalšie prekvapenie sa nachádza v batožinovom priestore jeho auta. Má tam množstvo 0.5 litrových fliaš koňaku, ktorými nás takmer natrtolil. Tie fľaše sa v kufri auta snáď rodia, stále ich je veľa.

30.1., v piatok sa vyberáme bežkami po hrebeni Kremnických vrchov. Na Skalke dopĺňame energiu a pokračujeme na Králiky okolo skokanského mostíka. Individuálne sa schádzame podvečer na chate, kde radovánky pokračujú.

31.1. - sobota, sa u niektorých opakuje na bežkách (30 km), ostatní sa potulujú po okolí.

Ráno 1.2. 1998 sa pomali rozchádzame, každý podľa toho, ako ďaleko má domov. Vsetínska, bystrická a bratislavská vetva odchádzajú na pivo do Riečky, po príchode upratujú chatu a premiestňujú sa do Banskej Bystrice, kde sa delia na ďalšie skupiny.

Záver : účel sme splnili, užili sme si snehu, potrápili nohy, pľúca, pečienku. Dovidenia a nashledanou.

© 2010 Volfweb