Motto

Pomoz kamarádovi v neštěstí.

Nechtěj být lepší na úkor druhého.

Nekecej a makej.

Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém.

Není to moc.

Ale tyhle zákony jsou neúprosné.

A určují charakter lidí.

A také vztahy mezi lidmi.

VASILIJ MARKOVIČ ŠUKŠIN

Foto z poslední akce

Poslední akce

JIZERSKÉ HORY (chata pod Bukovcem) - 26. - 29. 2. 2004

Zimné výcvikové sústredenie

Heslo :

Zvolanie : Kdo nepije s námi ?

Ohlas :Pije někde jinde a pije proti nám !!!

K Vernerovi sa do chaty podarilo prísť všetkým vo štvrtok 26. 2. 2004, i keď cesta je "jedna ľadovica" a niektorí členovia miesto reťazí "nasádzajú" ženské.

Samozrejme : vítanie, oznamovanie zážitkov a noviniek za dobu, čo sme sa nevideli. Spievame do neskorých nočných, resp. ranných hodín.

Miras priváža na zraz troch kamarátov - Slovákov, na čele s Vladom - potápačom. Do pamäti sa nám vrývajú tým, že majú zásoby úžasnej slivovice a hneď v piatok ráno o 7. hodine prebieha na ich fajčiarskej izbe "košt slivovice". Vzorky Morava -Slovensko, všetky sú výborné a asi je to nerozhodné.

Piatok - 27. 2. 04 - za nádherného počasia ideme "klasiku" - kúsok promenádou, smer Smědava a Pěšákovna, ktorá je opäť v prevádzke, k Vernerovi. Ale väčšina z nás cestou navštevuje i ďaľšie - všetky hospůdky, ktoré sa nám priplietajú do cesty. Večer hrajú niektorí jedinci gulečník a šípky a vyzerá to, že "békat" se nebude, ale nakoniec to dopadá dobre - "béká se".

Sobota - 28. 2. 04 - zase je krásne počasie. Slniečko, sneh sa jagá, lepšie počasie už nemohlo vyjsť. Niektorí idú rovnakou trasou, ako v piatok a tým, čo to nestačí, idú ďalšiu. Večer slávi Míla N. narodky. Ako darček "dostáva" postavičku Teletabíz-Lá-Lá, ktorú stvárňuje, na pobavenie všetkých prítomných, Vencov brácha Pepíno.

Nedeľa - 29. 2. 04 - klasika : raňajky, lúčenie a rozchod domov.

© 2010 Volfweb